Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၵ်ႇႁဵပ်း

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်း တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၽႃၵၢၼ်ႉ လူႉၵွႆၼမ်

မၢၵ်ႇႁဵပ်းပဵင်းလုၵ်ႈၶႆႇၵႆႇ တူၵ်းၽတ်ႉသႂ်ႇ လင်ၶႃႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆၼမ် တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 26/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10:30 မူင်းထိုင် 11:00 မူင်း ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်း တူၵ်းသႂ်ႇ လင်ၶႃး/ လဵၵ်း မုင်ႉႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိူၵ်ႈမူႇ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ်...

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ထုင်ႉမၢဝ်း သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၼမ်

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းလႄႈ သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်လၢႆ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်း ပွတ်းၸေႊလၢၼ်ႉ၊ မၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်၊ မၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ၊ မၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁုင်းၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ  လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းပွင်ႇတင်း ၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img