Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉ တႄႇပိုတ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵတ်ႉၵႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 01/03/2019 ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ T.K.O တီႈ ဝတ်ႉၸေႇယသုၶ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ ဢိူင်ႇၵျွႆးၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ။ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 100 ပၢႆ မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈ။ ယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 11...

Latest news

- Advertisement -spot_img