Saturday, December 2, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉၵွႆၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉၸရေးတၢၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ လင်ၼိုင်ႈ လူႉၵွႆမူတ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ မွၵ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img