Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၵ်ႇမီႇသၢႆး

ၵူဝ်ႊရီႊယႃႊႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် ဢွင်ႇမၢၼ်

မိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယႃႊႁွင်ႇ (ၼိူဝ်) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်သႅၼ်းယိုဝ်း တႃႈၵႆလႄႈ တႃႈၵၢင် ဢၼ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈၵႂႃႇဝႆးၼၼ်ႉ ဢွင်ႇမၢၼ်လီငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် TV ၸိုင်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၼႆႉဝႃႈ ၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၶိမ်ႊၵျွင်ႊဢိုၼ်ႊ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တီႈပၢင်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼၼ်ႉသေ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ယွင်ႈဢၢမ်းၾၢႆႇပၢႆးသၢႆႈ ၼႂ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img