Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီလုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ဝၢႆးလင်ပလိၵ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉ ထူပ်းႁၼ် ထႅင်ႈမၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 06/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႂ်းပႃႇၸႃႉ/ ပႃႇႁဵဝ်ႈၵဝ်ႇ ပွၵ်ႉ 2 ၾၢႆႇလင်ႁူင်း ပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img