Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ 3 လင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ 3 လင် တႃႇလင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈမူတ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉပႃး ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 11 ၶူပ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27/12/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းငေႃႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img