Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မဵတ်ႉတႃႇမင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႉမိူင်း

မင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႉမိူင်း မိူင်းၵိုင် တၢင်ႇထီးဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပွႆးတၢင်ႇထီး ၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇမင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႉမိူင်း တီႈမိူင်းၵိုင် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇ သတ်းထႃး တီႈၸမ်/ ၵႆ ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ် ၽူႈပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးလၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/5/2022 ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ပေႃးပၵလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ ၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇမင်ႇၵလႃး ၸုမ်ႉမိူင်း တီႈၵွင်းၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ(ဢူဝ်းပဵမ်ႇ)...

Latest news

- Advertisement -spot_img