Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပႃႇႁဵဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ လုမ်းလႃးၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်  3 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈလႄႈၵူၼ်းလုမ်းလႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ သၢမ်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ လႄႈပီႈလဵင်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းယႃႈယႃတႆး မႃႉၶၢဝ် 2 တူဝ် )  လုမ်းလႃးၽဝ်ပႅတ်ႈတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ။ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2019 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၶဝ် 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၶဝ် ၵႂႃႇလုမ်းလႃးၽဝ်ၾႆးတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ မီးပီႈၼွင်ႉၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇလႄႈတီႈၸမ်တီႈၵႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img