Monday, July 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈႁႆႈ/ၼႃး လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈႁႆႈ/ၼႃး လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဢၼ်ႁူပ်ႉပၼ်ႁႃလွင်ႈၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/06/2018 ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 5 ၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႃၼႂ်းၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁႅမ်း Tanggyi...

Latest news

- Advertisement -spot_img