Tuesday, June 18, 2024

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈႁႆႈ/ၼႃး လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဢၼ်ႁူပ်ႉပၼ်ႁႃလွင်ႈၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 22/06/2018 ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 5 ၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႃၼႂ်းၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁႅမ်း Tanggyi City Hotel ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၸေႃႇၼၢႆႇထုၼ်း ၵႅမ်ၾၢႆႇၸီႉသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ပၼ်ႁႃလွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼၼ်ႉ တေယူႇတီႈၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တင်းၽူႈမီးပၺ်ၺႃၾၢႆႇလူင်ႉ လႅၼ်ႇ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႆႉသေ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾိုၵ်းသွၼ်ပၼ် လၢႆးၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵႂႃႇ။ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇ လိၵ်ႈမႃးယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵမ်းသိုဝ်ႈၵေႃႈလႆႈ ယူႇတီႈၸုမ်း တူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းသေ တၢင်ႇလိၵ်ႈမႃးယွၼ်း တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈလႆႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃႈ တင်း 5 ၸႄႈဝဵင်းသေဢုပ်ႇၵုမ်ဝႆႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉပၼ်ႁႃၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယူႇတႄႉပဵၼ် ပိူင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇ သွမ်ႈ၊ ပိူင်ႁဵတ်းယႃႈယႃ တႃႇႁူတ်းၸိူဝ်ႉမူင်ႈမႅင်း၊ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ(ၵႃႈၶၼ်)၊ ပၼ်ႁႃၸိူဝ်ႉၽၼ်းတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈ လွင်ႈၾုၼ်ႇထၢတ်ႈမေႇဢေႃးၸႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶုၼ်ႇမဵဝ်း ၽူႈၶပ်ႉၶိုင်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ပေႃးတေလႆႈလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးဝႆႉလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။ သင်ဝႃႈလူဝ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ပိူင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁႃႉ ၼႆၸိုင် တေၸၢင်ႈယိုၼ်းမိုဝ်းထိုင် ႁႂ်ႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပေႃးတေ ၸၢင်ႈမႃးၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၾၢႆႇၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃႈၶဝ်ၵေႃႈ ပေႃးတေလႆႈႁူႉၵၼ်ဝႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း