Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်သၢင်းၵျူဝ်ႇၶူးဝႃးဢႃးၼူၼ်း

ပၢင်သၢင်းၵဵဝ်ႇ ၸဝ်းၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း တီႈဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ၸတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်သၢင်းၵဵဝ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မီးသင်ၶ - တၵ်ႉၵႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ - တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတႆး - ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်/ သၢင်းၵဵဝ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img