Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်သွၼ်ထၢႆႇငဝ်းတူင်ႉ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈ Yangon Flim School ၸတ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉငဝ်းတူင်ႉ တႃႇပိုၼ်ၽႄငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးမိူင်းၼၢႆးတင်း Yangon Flim School ႁူမ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉငဝ်းတူင်ႉ ပၼ်တၢင်းႁူႉ တႃႇပိုၼ်ၽႄငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ ။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမိူင်းၼၢႆးတင်း Yangon Flim School ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်ထၢႆႇငဝ်းတူင်ႉပၼ်တၢင်းႁူႉ(Documentary) တႃႇမူၼ်ႉမႄးငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 7/10/2023 ၼႆႉ ၸင်ႇၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၼႄငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်လႆႈလူင်းမိုဝ်းထႆႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img