Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်လူႇတၢၼ်းတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းပၼ် ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ယိုၼ်းၸူးထိုင် ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇတေႇဝီႇ ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းသီႇပေႃႉ တီႈလႆႈၼွၼ်းၽႄးၵႂႃႇ တီႈမိူင်းဢမေႊရိၵ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်း ဢမေႊရိၵ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 12/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img