Monday, July 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႄႈ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း

ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႄႈ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း

ၸုမ်းၸိူင်းလႅဝ်းတင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်း Concert ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႄႈ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း ဢွၼ်ၼႃႈၶဝ်ႈဝႃႇသႃ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။ ဢိင်လူၺ်ႈတိုဝ်ႉတၢင်း ၼႃႈၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ပီ 2018 ၼႆႉ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်းတင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ လႆႈဢုပ်ႇၵိူဝ်းၵုမ်ၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇယူၵ်ႉယွင်ႈၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢိၵ်ႇတင်းၵမ်ႉၸွႆႈလႄႈတွပ်ႇတႅၼ်းမုၼ်ၵုၼ်း ၸဝ်ႈပၢႆး မွၼ်းလူင် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img