Friday, March 1, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းလွႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 40 ပွၵ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 40 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/9/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 577 ၶမယ 574 တႂ်ႈ ၸၵၶ 7...

Latest news

- Advertisement -spot_img