Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပုတ်ႈၶၢႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၽႅၼ်တေပုတ်ႈၶၢႆႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တေမီးၽႅၼ်ပုတ်ႈၶၢႆႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း - ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ ဝၢႆးသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵုမ်းလႆႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/12/2023 ၼၼ်ႉသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တၢင်းမူႇၸေႊၼမ် သင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img