Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပိၵ်ႉတၢင်းမၢၼ်ႈၼွင်

သိုၵ်း TNLA ႁၢမ်ႈၵႃးတၢင်ႇဢွႆႈၼမ်ႉၶမ်း ၶၢမ်ႈၸူးမိူင်းၶႄႇ

ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇသေတႃႉ သိုၵ်း TNLA ၵိုင်ႉၵၢင်ႉသင်ႇပိၵ်ႉ ၵၢၼ်တေႃႉဢွႆႈ ၶၢမ်ႈတီႈတႃႈႁိူဝ်း မၢၼ်ႈႁွင်း - ၼွင်တဝ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/3/2024 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉ ထိုင်ၸဝ်ႈသူၼ် တေႃႉဢွႆႈ ၶၢမ်ႈတႃႈႁိူဝ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img