Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇ

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းယႆ ၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇ

ၸုမ်းသိုၵ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉ/မိူင်းႁႅမ်း  မိူင်းယႆ ပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇ တီႈမၢၼ်ႈမူင်ႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/7/2023 ။   ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၶဝ်သၢင်ႈမႃး ႁူင်းႁေႃလုမ်းမႂ်ႇၼႆႉမႃး မွၵ်ႈႁိမ်းၸမ်ပီၼိုင်ႈယဝ်ႉ၊  တိုၵ်ႉယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၺ်း။မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း  ထၢင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်း၊ ၽိူဝ်ႇသၢင်ႈယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈဢဝ်ပၢႆႉမႃးသႂ်ႇၸင်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်လုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ  ”...

Latest news

- Advertisement -spot_img