Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပလိၵ်ႈလၢဝ်း

ပလိၵ်ႈလၢဝ်း တီႉႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 8/4/2024 ပလိၵ်ႈလၢဝ်း တီႉလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းလၢဝ်း ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ ဝႃႈ ၼႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လွတ်ႈတၢင်းတီႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - ပလိၵ်ႈလၢဝ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈပၢင်မႆႉ သၵ်းသေ တီႉၵႂႃႇ ၵူၼ်းမီးသမၢတ်ႉၵၢတ်ႉၵေႃႈဢဝ် ဢမ်ႇမီးၵေႃႈ ဢဝ်တၢင်ႇၵႃးၵႂႃႇမူတ်း။ သူင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉႁိုဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img