Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တီႉလႆႈတူဝ်တၢႆ 1လႄႈယႃႈ 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တီႉလႆႈတူဝ်တၢႆ 1လႄႈယႃႈ 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈလႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇၵူၼ်းတေႃႉယႃႈတၢႆ 1ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉသေ ယိုတ်းလႆႈယႃႈ 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 10/08/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MGR ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်းလၢႆတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁိမ်း လွႆသထူင်ႇၼၼ်ႉ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img