Monday, June 17, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တီႉလႆႈတူဝ်တၢႆ 1လႄႈယႃႈ 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

Must read

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈလႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇၵူၼ်းတေႃႉယႃႈတၢႆ 1ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉသေ ယိုတ်းလႆႈယႃႈ 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 10/08/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MGR ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်းလၢႆတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁိမ်း လွႆသထူင်ႇၼၼ်ႉ။ ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈႁႄႉၵိုတ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ၊ ၵႃးလမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁၵ်းႁူဝ်ၵႃးၶိုင်ဢၢင်ႈပၢႆႈလႄႈ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈယိုဝ်းတိူဝ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းမႃးၸွမ်းၵႃးတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႉ တီႉလႆႈပႃးယႃႈ မႃႉတင်းၼမ်။


ဝၢႆးၼၼ်ႉတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ထူပ်းႁၼ်ၵႃးပိၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၵႃးမီးထူင်ၸၢၼ်ႈ 22 ၸၢၼ်ႈ တၢင်း ၼႂ်းမီးယႃႈမႃႉ ၼိုင်ႈၸၢၼ်ႈလႂ် 100,000 မဵတ်ႉ၊ သိုပ်ႇၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထူပ်းႁၼ် ထႅင်ႈၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၵိုတ်းဝႆႉယူႇႁိမ်းတၢင်း ၾၢႆႇပလိၵ်ႈဢၢင်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း သမ်ႉမီးၵူၼ်းႁပ်ႉယိုဝ်းလႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်။ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၾၢႆႇၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ ထႅင်ႈမွၵ်ႈ 2 – 3 ၵေႃႉတႄႉ ပၢႆႈလွတ်ႈ၊ ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၵႃးထူပ်း ႁၼ်ယႃႈမႃႉ56 ၸၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈၸၢၼ်ႈလႂ်မီးယႃႈမႃႉ 100,000 မဵတ်ႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 5,600,000 မဵတ်ႉ။

ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈယႃႈမႃႉတင်းမူတ်း 7,820,000 မဵတ်ႉ ၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ဢဝ်တူဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း