Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းတူၼ် တီႉၵူၼ်းၶၢႆယႃႈမႃႉတင်းယႃႈ ႁိမ်းႁဵင်မဵတ်ႉ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းတူၼ် တီႉၵူၼ်းၶၢႆယႃႈမႃႉတင်းယႃႈ ႁိမ်းႁဵင်မဵတ်ႉ

ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမိူင်းတူၼ် ၵႂႃႇၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ/ ဢူးယဵၼ်ႇ မိူင်းတူၼ် တီႉဢဝ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း တင်း ယႃႈမႃႉ 990 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/08/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ မိူင်းတူၼ်၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် လၢႆၾၢႆႇသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img