Tuesday, June 18, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းတူၼ် တီႉၵူၼ်းၶၢႆယႃႈမႃႉတင်းယႃႈ ႁိမ်းႁဵင်မဵတ်ႉ

Must read

ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမိူင်းတူၼ် ၵႂႃႇၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ/ ဢူးယဵၼ်ႇ မိူင်းတူၼ် တီႉဢဝ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း တင်း ယႃႈမႃႉ 990 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 05/08/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ မိူင်းတူၼ်၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် လၢႆၾၢႆႇသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းဢၢႆႈၶႄႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးထုၼ်းၼေႇ ဢႃယု 31 ပီ တီႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ/ ဢူးယဵၼ်ႇ ၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ တင်းၼမ် 990 မဵတ်ႉလႄႈ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ 43,000 ပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 ၶိုင်ႈပၢႆ။ ဢၼ်တီႉလႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တူဝ်ၸၢႆးထုၼ်းၼေႇ ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၼႄးဝႃႈ ၸၢႆးထုၼ်းၼေႇၶၢႆယႃႈမႃႉပၼ် ၵူၼ်း ၼုမ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸပ်းယႃႈ ၸပ်းၾိၼ်ႇၼမ်ၼႃႇၼႆဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်း ဢွၵ်ႇၼမ်ၵႃႉယႂ်ႇ ၶၢႆလူင်တႄႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁၼ်တီႉလႆႈသေပွၵ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် လႆႈၵုမ်းၶင်တူဝ်ၸၢႆးထုၼ်းၼေႇ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်း မိူင်းတူၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈမႃႉၼႆႉ မိူင်းႁဝ်းမၼ်းလိူင်ႇၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၵႂၢတ်ႇ လၢင်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉတႄႉတႄႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇ ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတိတ်းသူႇသမ်းၵၼ်ၼမ် ထႅင်ႈၾၢႆႇ ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းပေႃး ၼိုင်ႈမဵတ်ႉလႂ် 200 ပျႃးၵေႃႈမီး၊ 300 ပျႃး၊ 400 ပျႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ႁဵတ်းႁိုဝ် လႄႈဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းႁဝ်းဢမ်ႇၸပ်းယႃႈလႃႇၼေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo – IPRD – Mong Hsat

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း