Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈ ယႃႈၽိူၵ်ႇတင်းယႃႈမႃႉ တီႈလၢၼ်ႇၼွင်ၶဵဝ်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈ ယႃႈၽိူၵ်ႇတင်းယႃႈမႃႉ တီႈလၢၼ်ႇၼွင်ၶဵဝ်

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူတ်ႇထတ်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ထူပ်းႁၼ် ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၼမ်ႉၼၵ်း 484 ၵရမ်ႊလႄႈ ယႃႈမႃႉ 3,900 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မၢႆ24 ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တင်း ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img