Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈမၢႆမီႈ သူင်ႇၶိုၼ်းလႅၼ်လိၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈမၢႆမီႈ သူင်ႇၶိုၼ်းလႅၼ်လိၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ပလိၵ်ႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်မၢႆမီႈဢၼ်ဝႆႉၼိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈတဝ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈမၢႆမီႈ 20 ပၢႆ မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ပၼ်ၸူးမိုဝ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်မၢႆ 2...

Latest news

- Advertisement -spot_img