Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ထူဝ်ႈပိၼ်ႈ

ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပိၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃ့

ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပိၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃ့။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 12/12/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ  ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး ၼွင်ပိင် - ပုင်ႇဝူဝ်း ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ့်မေႃႇၽီလူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 7...

Latest news

- Advertisement -spot_img