Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထဵတ်ႈထၢမ်သဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇသပ်းသေးႁူဝ်ယွႆႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တၢင်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၶႅၵ်ႇပၼ် သပ်းသေးယွႆႈယႅမ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ်မႃးထင်သဝ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼႆ ပေႃးပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ၸိုဝ်ႈလႄႈ မၢတ်ႈပုင်ႇတိၼ်ႇ ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ၵေႃႈလႆႈပၼ် ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၵေႃႈ တေလႆႈပၼ်။ၸဝ်ႈႁိူၼ်းပဵၼ်ၽႂ် ယူႇလႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈလၢတ်ႈပၼ်မူတ်း ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်းၵေႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img