Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တႅင်းတၢႆ

ၵူၼ်းထဝ်ႈႁဵတ်းၵေႃႉလၢၼ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈမႃးတႅင်းတၢႆထင်တီႈ

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 62 ပီ ၵူၼ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁဵတ်းၵေႃႉလၢၼ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈမႃးတႅင်းတၢႆထင်တီႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပလိၵ်ႈဢမ်ႇတီႉလႆႈၵူၼ်းတႅင်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈႁိူၼ်းမႃးတႅင်း ပႃႈလွတ်ႈ ဢႃယု 62 ပီ တီႈပွၵ်ႉ 6 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img