Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တၢႆၼမ်သုတ်း

ၵူၼ်းမိူင်းဢီႊတလီႊ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ဝၼ်းလဵဝ်မီး 475 ၵေႃႉ

တၢင်းပဵၼ် ဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  ၽႄႈၸပ်းၼႂ်းမိူင်း ဢီႊတလီႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝၼ်းတီႈ 18/3/2020 မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ်မီးၵူၼ်းတၢႆ 475 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႊတလီႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/3/2020 ဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝႆးရတ်ႉသ် ၼႂ်းမိူင်းဢိတ်ႇတလီ ယၢမ်းလဵဝ်မီး 35713 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီးထိုင် 4207...

Latest news

- Advertisement -spot_img