Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တၢႆလွင်ႈၼမ်ႉတဵင်း

ၵူၼ်းတၢႆလွင်ႈၼမ်ႉတဵင်းတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႆႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်

 ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တၢႆလွင်ႈၼမ့်တဵင်းသေၶၢင်ႉၶမ်လၵ်းမၢႆႈ(ၾၢႆ) ဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ တူဝ်တၢႆပွင်းၵႂ်ႈဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပလိၵ်ႈဢိၵ်ႇၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ပႆႇၸၢင်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်   တိုၵ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃပီႈၼွင်ႉဝႆႉယူႇ ။ မိူဝ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 12/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း တီႈတႃႈၼမ့်ပွၵ့်ၵၢတ်ႇ (တိုဝ်ႉသေးတၢၼ်း)   ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တၢႆလွင်ႈၼမ့် တူဝ်ၼဝ်ႈၵႂ်ႈပွင်းဝႆ့။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img