Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တေႃႈၵႅတ်ႉသ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၸွမ်းတေႃႈၵႅတ်ႉသ်လႄႈ တေႃႈၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၸွမ်းတေႃႈၵႅတ်ႉသ်လႄႈ တေႃႈၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေးဝတ်ႉဝႃး လူႉၵွႆ ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 21/12/2023 ၸွမ်းၼင်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး - ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img