Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တူၵ်းၼွင်တၢႆ

ၸၢႆးၼုမ်ႇဝဵင်းပၢင်ႁူႈ တူၵ်းတၢႆၼႂ်းၼွင်ၶင်ၼမ်ႉ တီႈသူၼ်မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်း

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ   တူၵ်းတၢႆၼႂ်းၼွင်ၶင်ၼမ်ႉ ၼႂ်းသူၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈ တႅတ်ႉၵၢၼ်ႇၶျၢႆး (သက္ကံချိုင်းကျေးရွာ) ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် မၢႆ 5 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/5/2023 ႁူဝ်ၼႂ်   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸၢႆးသေ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် သၼ်ႇတိသုၶ ဝဵင်းပၢင်ႇႁူႈ မႃးၸွႆႈဢဝ်တူဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။   ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

Latest news

- Advertisement -spot_img