Thursday, June 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

တီႉၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမီး 42 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပီ 2022 ၼႆ့ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ မီး 42 ၵေႃ့  ၵေႃႇမတီႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ပၵ်းငဝ်ႈဝႆ့တီႈ ၼိဝ်းယွၵ့် (CPJ) မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။  သိုဝ်ႇ RFA  ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ မိူဝ်ႈပီ 2021 ၼႆ့ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ မီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img