Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တီႉၵူၼ်းသိုၵ်းၵၼ်

သိုၵ်း MNDAA တင်း SSPP ၶဵင်ႇတီႉၵူၼ်းသိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

သိုၵ်း SSPP တင်း MNDAA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ မီး လွင်ႈၶဵင်ႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း လုင်းသၢင်ႇၶမ်း ၵူၼ်း သိုၵ်း SSPP ၵႂႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇဝတ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img