Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တီႈႁႅင်းၵၢၼ်

ပလိၵ်ႈထႆး ၵဵင်းမႆႇ တီႉၼုမ်ႇၸၢႆးႁႅင်းၵၢၼ် 15 ၵေႃႉတီႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၶမ်ႈ

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 15 ၵေႃႉ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢႃယုယင်းပႆႇထိုင် 18 ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇၵၢင်ၶမ်ႈတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လမ်းပၢင်း-ၵဵင်းမႆႇ ပွၵ်ႉၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ  ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊  တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းႁူမ်တုမ် ဢမ်ႇယွမ်း 15...

Latest news

- Advertisement -spot_img