Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈသၢႆၸႂ် ၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းမိူင်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးတီႈၽႂ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႃးၸဵမ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း တေႃႇၵၼ် မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်  ႁၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူႈၸုမ်းဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်း မၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၼႂ်းမူႇၸုမ်းၽႂ်မၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၽေး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ်တူၺ်းထိုင် သၢႆၸႂ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း။ ၼႂ်းပီ2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ႁႅၵ်ႈၼႆႉ  ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img