Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တပ်ႉၸုမ်း 7 ၵႃလိ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႄႉၽေး တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ

တပ်ႉၸုမ်း 7 ၵႃလိ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႄႉၽေး တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ

တပ်ႉၸုမ်း 7 ၵႃလိ ၵူတ်ႇထတ်းၶဵင်ႈၶႅင် ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈ သီႇလႅၼ်မႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ(ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ - 19) မႃးၽႄႈပၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/3/2020 တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉၸုမ်း 7 ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇ ထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img