Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၸဵပ်းၸွမ်း 4 ၵေႃႉ

တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၸဵပ်းၸွမ်း 4 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈတီႈႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img