Tuesday, May 21, 2024

ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉ ထႆးတီႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးႁိမ်းႁဵင်ၵေႃႉ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၶွပ်ႇပိူင် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းသူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး(ပွတ်းမႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း) မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 956 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – CNCMC/ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်သူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈ တၢင်းမႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 19/10/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးသူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ တီႈ လႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး( မႄႈသၢႆ- တႃႈၶီႈလဵၵ်း) ၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုတ်းမၢႆ 2 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းတႆး မႃးႁပ်ႉဢဝ်တူဝ် ႁႅင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သေၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ပၼ် ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 19 ပီ 2018 ၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်သူင်ႇ တူဝ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽူႈၸၢႆး 638 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 287 ၵေႃႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 31 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း 956 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း – Myanmaalinn

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း