PPST ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင် NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ

0
40

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ပႃးလွင်ႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – NMG/ ပၢင်ၵုမ် PPST တီႈၵဵင်းမႆႇ ဝၼ်းတီႈ 10-11/10/2018

ဝၼ်းတီႈ 10-11/10/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈႁူင်းႁႅမ်း Amora Hotel ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ႁူပ်ႉ ဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းပူၵ်ႉ ပႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် လုမ်း PI ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မႃးတႃႇသေႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၾၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 10 ၸုမ်းတႄႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10 တင်း 11 ၼႆႉၵွၼ်ႇ။ လွင်ႈ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေႁူႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မီးတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 10 ၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလိူၵ်ႈၽူႈတၢင်တူဝ် ၸိူဝ်းတေၵႂႃႇ ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း တီႈဝဵင်းပူၵ်ႉပႃး ဢုပ်ႇၵုမ်ပႃးလၢႆလၢႆလွင်ႈ။ ပႃးတင်းလွင်ႈဝၼ်း တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်။ ပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းတီႈ 11 တေတူၵ်းလူင်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းပူၵ်ႉပႃး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15-17/10/2018 ။ ၾၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ သူင်ႇလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉထိုင် ၵူႈၸုမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉမတေႃႇလႄႈ သၽႃးတႄႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၽွမ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း တေႁူပ်ႉၵၼ်ၼႆႉ တေဢုပ်ႇၵၼ် 5 ၶေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ 1) လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၢၼ် မိူင်းၵၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Package Deal ၊ 2) လွင်ႈတမ်းဝၢင်းၶေႃႈတႅပ်းတတ်း Decision Making၊ 3) လွင်ႈၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ ပႃးတင်းသဵင်ႈ ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ All Inclusive၊ 4) လွင်ႈမၵ်းတတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း Time ၊ 5) လွင်ႈယူင်ႉၶၢပ်ႈပၢင် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း Frame Work ၸိူဝ်းၼႆႉ။


eastern_breeze
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here