ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပႆႇမီးပႃႇတီႇလႂ်လူင်းႁႃသဵင်

0

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 တေထိုင်ၼႆႉ တေႃႈလဵဝ် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉလူင်းသူၼ်းတုမ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 60 ဝၼ်းၼႆသေတႃႉ ပႆႇမီး ပႃႇတီႇလႂ်လူင်းႁႃသဵင်။

Photo by – SNLD/ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ဢၼ်တေၶႅင်ႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်သမ်ႉ ပဵၼ် ၸၢဝ်းတႆး 3 ၵေႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸၢႆးဢူၵ်ႉၵႃႇ၊ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၸၢႆးသူၺ်ႇသႅင်းလႄႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းလေး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ မီး 4 ပွၵ်ႉ 19 ဢိူင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းမူတ်းမီး ႁိမ်း 5 မိုၼ်ႇပၢႆ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႃသဵင် ႁူၺ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 60 ဝၼ်း ၵူၺ်းၼႆသေတႃႉ ပႆႇမီးပႃႇတီႇလႂ် လူင်းႁႃသဵင်။

ၸၢႆးၵျေႃႇၸေႇယ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈၶႃႈၶဝ်တႄႉ တိုၵ်ႉၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၸုမ်းတႃႇတေဢွင်ႇပေႉၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ။ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၼႃႈၵၢၼ်ၵၼ်သေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉဝႃႈ တေလူင်းဢိူင်ႇလႂ် ဝၢၼ်ႈလႂ် ဝၼ်းတီႈၵႃႈႁိုဝ် ထိုင်ၵႃႈႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။ ႁဝ်းၶႃႈယင်းပႆႇလႆႈတႅမ်ႈ လိၵ်ႈတၢင်ႇတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢုပ်ႇၵၼ်ယုၵ်းယၢင်ႇဝႆႉတႄႉ တေတႄႇလူင်း သူၼ်းတုမ် လိူၼ်ၼႆႉၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈဢၼ် တေၸတ်းႁဵတ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ တီႈယူႇဢၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးမီး 2 တီႈ၊ တီႈၼင်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လၢႆးၶႃႈ။ ယွၼ်ႉၽူႈတႅၼ်းၵေႃႉၵဝ်ႇ လုင်းၸၢႆးမူၼ်းသုတ်းမုၼ်၊ တီႈၼင်ႈၽွင်းလူင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇၼၼ် ယွၼ်ႉၽွင်းလူင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၵေႃႉၵဝ်ႇ ဢူးၵျေႃႇၸေႃး လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် ၵႂႃႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here