ႁုပ်ႈၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝူင်ႈထိ 1 လိူၼ် September 2018

0

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here