Saturday, May 18, 2024

ၼမ်ႉႁႅၼ်ၵေးသီး ၼွင်းထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း

Must read

မႄႈၼမ်ႉႁႅၼ် ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ယိုင်ႈၼွင်းထူမ်ႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းလႄႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃး တင်းၼမ်လၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 04/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇ ၼွင်းၶဝ်ႈၵႄးၼမ်ႉႁႅၼ်လူၼ်ႉ ၾင်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃးႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႇၵေးသီးသေဢမ်ႇၵႃး ထူမ်ႈပႃးႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ ၵၢတ်ႇ ၵုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ (1) ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼမ်ႉတႄႉ ယွမ်းလူင်းယဝ်ႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 ၵၢင် ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ထိုင်မႃး ၵၢင်ၼႂ် ဝၼ်းတီႈ 4 ၼမ်ႉၸင်ႇယိုင်ႈၼွင်းထူမ်ႈ။ ဢၼ်ၼမ်ႉထူမ်ႈ တၢင်းပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ၵုင်းမၢၵ်ႇလၢင်းတႄႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်တီႈၶူင်ႈ တီႈယၢၼ်းသေ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းဢၼ်ယူႇ ၸွမ်းႁိမ်း ၾင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးၼမ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ၊ လွင်ႈလူႉသုမ်းၼႂ်းတူင်ႈၼႃးတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ သဵၼ်ႈ မၢႆမၼ်း ဝႃႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵႃႈႁိုဝ် တေႃႈလဵဝ် ၶႃႈသမ်ႉ ဢွၵ်ႇတၢင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလူႇ ၸဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼႃးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ တူင်ႈၼိုင်ႈဢေႃႈ။ ၼမ်ႉ တႄႉ တင်ႈတႄႇဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် လူင်းၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းၵေးသီး ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉႁႅၼ်ထူမ်ႈမူတ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၾႃႉတိုၵ်ႉငိုပ်း ယူႇၵူဝ်ၾူၼ်တူၵ်းထႅင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝႃး ထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵေးသီး – မိူင်းၼွင် ပွတ်းထုင်ႉ ဝူင်ႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈၽိူင်း တင်း မိူင်းၼၢင်းၵေႃႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈ၊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ရူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃး ဢမ်ႇပႆႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ ဢမ်ႇသူႈၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ၸူဝ်ႈပႃႇထိူၼ်ႇပႃႇမႆႉလူႉၵွႆၼမ်မႃးၼႆႉ ၼမ်ႉၵႆႉထူမ်ႈ ၵူၼ်း မိူင်းၵေးသီး ၵမ်ႈၽွင်ႈထတ်းသၢင်ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း