Saturday, May 18, 2024

ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ မႄႈၼမ်ႉသွၼ် ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/08/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7:30 မူင်း မႄႈၼမ်ႉသွၼ် ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈ၊ တူင်ႈၼႃး ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တင်းပွၵ်ႉမႄႈသွၼ်ၸၢၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၶူင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမႄႈသၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆလၢႆ ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇ လႆၼွင်းလုပ်ႇလူင်းမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလူင် ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တၢင်းမိူင်းသၢတ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်း ၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်တူၵ်းႁၢဝ်းႁႅင်း။ ၼမ်ႉဢၼ်ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၼမ်ႉႁူၺ်ႈ ၼမ်ႉပႃႇ လႆၶဝ်ႈၼႂ်း မႄႈၼမ်ႉသွၼ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉသွၼ် လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၼမ်ႉ ဢမ်ႇထူမ်ႈမႃး မီး 2 ပီယဝ်ႉ။ ပီၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ၼွင်းထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း လိူဝ်ၵူႈပီ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼမ်ႉၼႆႉ လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈမႃးဝႆးၼႃႇၶႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဝႆႉ တႂ်ႈလၢင်ႈ ဢမ်ႇတၼ်း ဢဝ်ပူၼ်ႉၵေႃႈမီးတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ၶဝ်ႈၶႄႇ၊ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၵႃး၊ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈထႆၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၾူၼ်တိုၵ်ႉတူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ ပႆႇႁိူတ်ႇ။ ဢွင်ႈတီႈၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ မၢင်တီႈ လိုၵ်ႉထိုင်ဢႅဝ်ၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉ ပွၵ်ႉမႄႈသွၼ်ၸၢၼ်း ၺႃးထူမ်ႈ ႁိမ်း 100 လင်၊ ဝၢၼ်ႈၶူင်ႈ ႁိမ်း 50 လင်လႄႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈမႄႈသၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ႁူမ်ႈၵၼ် တေမီးႁိမ်း 200 လင်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းတူၼ်ၵေႃႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ ယူႇၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင် မိူင်းတူၼ် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵႄးယႂ်ႇ တႄႉတႄႉ မႄႈၼမ်ႉသွၼ်ဢၼ်လႆဝၢႆႈမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈၼမ်ႉၵူၵ်းသေ လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းထႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း