Wednesday, June 19, 2024

ငဝ်ႈငုၼ်း ၵလလတ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇႁဵတ်းပွႆးလူင် ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ

Must read

ငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈငႄႈတႆး မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ တင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈငႄႈတႆး 16 ၸႄႈဝဵင်း ႁူပ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 16-17/08/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တူဝ်တႅၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး 16 ၸႄႈဝဵင်းပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးတိၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၶႃႈ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇတေႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းတေႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸတ်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈသေ တင်းၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တီႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵၼ်ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆ” ဝႃႈၼႆ။
ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မီးတူဝ်တႅၼ်း 16 ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 80 ပၢႆ ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးတိၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငိုၼ်းတွင်းႁဝ်းသေ တေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂၢင်ႈၵႅပ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸင်ႇတေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ပွႆးပီမ်ႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်းသေ ၶိုၼ်းတေ မႃးႁူပ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်တေမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တူဝ်တႅၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး 16 ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ တူၼ်ႈတီး၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ မူႇၸေႊ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ သႅၼ်ဝီ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ သီႇပေႃႉလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း၊ ပေႃးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈတေမွၵ်ႇပႃးၸေးၸေး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း