Saturday, May 18, 2024

သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းသၢတ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း လူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

Must read

သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မိူင်းတုမ်း – မိူင်းသၢတ်ႇ တၢင်းယၢဝ်း 60 လၵ်းပၢႆ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင် ၶၢဝ်းၾူၼ်မႃး သဵၼ်ႈတၢင်း လူႉလႅဝ်ၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ပီ 2018 ၼႆႉမႃး သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လူႉလႅဝ်ၵွႆ ပဵၼ်ၵူမ်ႇ၊ ပဵၼ်ဢုင်၊ ၶူဝ်ၵွႆ၊ မၢၵ်ႇႁိၼ်ၽူး၊ ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃးၶမ်ဢုင် လႆႈၼွၼ်းတႃႈ ၼွၼ်းတၢင်း ပဵၼ်ၶိုၼ်း ပဵၼ်ဝၼ်း ၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသူႉ ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းသၢတ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵႂႃႇမႃး ႁႃၵၼ်ၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ် တေလႆႈဝႃႈ ပီၼႆႉ လိူဝ်ႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးတႄႉ တင်းၾၢႆႇဝႃႉၶဝ် ဢဝ် ၸၢၵ်ႈထုၺ်ႇလိၼ်သေ ၸွမ်းထုၺ်ႇ တီႈဢၼ်လူႉၵွႆဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ႉ။ ပီၼႆႉတႄႉ တၢင်းၵွႆၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ် ၸုမ်း လႂ် ပႃးၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇဢဝ်ၸၢၵ်ႈၸွမ်းထုၺ်ႇၸွမ်းမႄးပၼ် မၢင်တီႈ ပဵၼ်ဢုင်သေ လိုၵ်ႉထိုင် ဢႅင်ႈ/ ဢႅဝ်ၵေႃႈ မီးယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းသၢတ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵမ်ႈၼမ် ၵုၼ်ႇ ၶၢႆၼႆႉ တေႃႉဢဝ်တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵႂႃႇ တၢင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်လႅၼ်ႈတၢင်းမိူင်းသၢတ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ငိုၼ်း ၵႃႈၵဵတ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ၵဵပ်းတႃႇ သေႇ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇသိူဝ်ႇယၢင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ ပီၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ တၢင်းယၢပ်ႇလိူဝ်ၵူႈပီ မၢင်ပွၵ်ႈလႆႈၼွၼ်း တၢင်း ၵေႃႈမီး။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ သင်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းၾူၼ်ၸိုင် လႆႈႁေႃႈၵႃး တၢင်းႁိုင် မွၵ်ႈ 5 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆၵူၺ်း။ ပေႃးၾူၼ် မႃးသေ တၢင်းဢုင်ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ လႆႈႁေႃႈႁိုင် မွၵ်ႈ 7 ၸူဝ်ႈမူင်း။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆသေ ၶႂ်ႈဝႃႈ လႆႈႁေႃႈတင်းဝၼ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢၼ်ၵဵပ်းငိုၼ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းသၢတ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝႃႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် 10 ဝၢတ်ႇ (ငိုၼ်းထႆး)၊ ၵႃးဢွၼ်ႇ 100 ဝၢတ်ႇ၊ ၵႃးလူင် 500 ဝၢတ်ႇလႄႈ ၵႃး 10 လေႃႉ သမ်ႉ 1,000 ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းသၢတ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 1992 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်းၶွင်ဝႃႉ UWSA မႃးၶုတ်း ထုၺ်ႇ ႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢႆႇၸူးၵၼ်သေ ထိုင်မႃး ပီ 2017 သမ်ႉ ယူႇတီႈဝႃႉ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တၢင်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈ ႁဵတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း