Saturday, May 18, 2024

သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းသၢတ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း လူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ

Must read

သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မိူင်းတုမ်း – မိူင်းသၢတ်ႇ တၢင်းယၢဝ်း 60 လၵ်းပၢႆၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်း ၾူၼ်မႃး သဵၼ်ႈတၢင်း လူႉၵွႆလႅဝ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ပီ 2018 ၼႆႉမႃး သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လူႉလႅဝ်ၵွႆ ပဵၼ်ၵူမ်ႇ၊ ပဵၼ်ဢုင်၊ ၶူဝ်ၵွႆ၊ မၢၵ်ႇႁိၼ်ၽူး၊ ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃးၶမ်ဢုင် လႆႈၼွၼ်းတႃႈ ၼွၼ်းတၢင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလူင် ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ၵွႆယူႇၵူႈပီ ပေႃးၶၢဝ်းၾူၼ်မႃး။ ၶဝ်ဢမ်ႇၶၢမ်ႇ သိူဝ်ႇယၢင်ၶႃႈၼႃႇ။ မိူဝ်ႈဝႃႉ ၵုမ်းယိပ်းတႄႉ တီႈလႂ်လူႉၵွႆၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးထုၺ်လိၼ် ၵႂႃႇထုၺ်ႇ ႁဵတ်းပၼ်ၵမ်းလဵဝ်။ တေႃႈလဵဝ် လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မွပ်ႈပၼ်တင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ် ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ၶဝ် မႃးမႄးပၼ်သင်။ ပီၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ လူႉၵွႆလိူဝ်ၵူႈပီလူးၵွၼ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းသၢတ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵမ်ႈၼမ် ၵုၼ်ႇ ၶၢႆၼႆႉ တေႃႉဢဝ်တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵႂႃႇ တၢင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လႅၼ်ႈၵႃး မိူင်းသၢတ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ငိုၼ်း ၵႃႈၵဵတ်ႉၼႆႉ ၵဵပ်းတႃႇသေႇ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇသိူဝ်ႇယၢင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၵဵပ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ဝႃႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼိုင်ႈလမ်း 10 ဝၢတ်ႇ(ငိုၼ်းထႆး)၊ ၵႃးဢွၼ်ႇ 100 ဝၢတ်ႇ၊ ၵႃးလူင် 500 ဝၢတ်ႇလႄႈ ၵႃး 10 လေႃႉ သမ်ႉ 1,000 ဝၢတ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းသၢတ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 1992 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်းၶွင်ဝႃႉ UWSA မႃးၶုတ်း ထုၺ်ႇ ႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢႆႇၸူးၵၼ်သေ ထိုင်မႃး ပီ 2017 သမ်ႉ ယူႇတီႈဝႃႉ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တၢင်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း