Sunday, March 26, 2023

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 47 ပီ

Must read

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈႁူမ်ၸူမ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် ( 47 ) ပီ တီႈႁူင်းႁေႃးၼွင်သႅင် ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16/08/2018  တင်ႈတႄႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:00 AM ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ထီႉ ( 1 )  ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ( 1 ) ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ဢိၵ်ႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ တင်း ၵူၼ်းမိူင်း လူႇ တၢၼ်း သွမ်းတေႃႇလူင် တၢၼ်းၶူဝ်းလူႇသင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈၵၢပ်ႈသွမ်းလူႇတၢၼ်း  သင်ၶၸဝ်ႈ တင်း ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ  ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈမွၵ်ႇႁွတ်ႈထိုင်မႃး ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ပႃႇတီမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် ( 47 ) ပီတဵမ် သေဢမ်ႇၵႃး ၸတ်းပႃး ပၢင်ၵႅဝ်ႈ တီႈႁူင်းႁေႃး လူင်ၼွင်သႅင် မီးၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း မီး 300 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ထီႉၼိုင်ႈ  ၸွမ်သိုၵ်းၶိူဝ်းတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ- “ ပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1971 Augst 16 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းဝၼ်းၶုၵ်း ထူပ်းမႃး ယူႇၵူႈပီပီ၊ ပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈတႃႇတေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပႃႇတီႇပိူၼ်ႈ ပႃႇတီႈပိူၼ်ႈ တင်းပႃႇတီႇႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇ တႃႇဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်း ဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢီးပႅတ်ႈ ဢႃႇၼႃႇလူင် ဢၼ်သုမ်ႇငမ်း ၼိူဝ်ႁူဝ်ႁဝ်းၶႃႈယူႇ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈပူၵ်းတင်ႈမႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶႃႈယဝ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၵျေႃႇလႃႉ  လူဢၢၼ်ႇၼႄ  ၽိုၼ်လိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင် ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ( 47 ) ပီတဵမ် ယူႇ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆး ၶၢဝ်းတၢင်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်လႆႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး တီႈလႂ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပူၵ်းတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီႈ 1971 လိူၼ် August 16 ဝၼ်း မီးယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇတေဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပႅတ်ႈ ဢႃႇၼႃႇလူင် ဢၼ်သုမ်ႇငမ်းႁူဝ်ဝႆႉယူႇယၢမ်းလဵဝ် ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း