Thursday, July 25, 2024

လိူဝ်သေလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ/ဝႃႉ/ ၶႄႇ ပၢႆႉၵူႈယၢင်ႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉUWSA  ၵုမ်းၵမ် ႁၢမ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇၶိူဝ်း

Must read

ဝႃႉ UWSA ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၸတ်းပွႆး ၵိုတ်းသိုၵ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီ  ၼၼ်ႉ တႃႇႁၢင်ႈလီတႃ  ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၼႆသေ  ပၢႆႉႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ၊ ပၢႆႉႁူင်းႁႅမ်း၊ ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း၊ ပၢႆႉမူႇဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉတေလႆႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ လိၵ်ႈဝႃႉ တင်း လိၵ်ႈၶႄႇ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူၼ်ၵၼ်မူတ်း လိၵ်ႈတၢင်ႇၶိူဝ်း တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈ။

ပၢႆႉတူဝ်ယၢင်ႇဢၼ်တေလႆႈယိူင်ႈသေၸႂ်ႉ

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃးၵတ်သ်ႉ ပီ 2018 ၼႆႉမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇ ဝႃႉ UWSA ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၸတ်းပွႆး ၵိုတ်းသိုၵ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီ ၊ ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း၊ ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉလွင်ႈၵႃႈ လွင်ႈဝႅၼ်၊ လွင်ႈတူၺ်းလူႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တမ်းဝၢင်းပႃး ပိူင်ၾၢင် ပၢႆႉၵူႈယၢင်ႇ ႁႂ်ႈႁဵတ်း မိူၼ်ၵၼ် – မီးသီလမ်ႁွပ်ႈ၊ ၸဵင်ႇတၢင်းၼိူဝ် မီးႁၢင်ႈၶဝ်ႈၵႂၢႆး၊ ၼိူဝ်ပၢႆႉၵေႃႈ တေလႆႈမီး လိၵ်ႈဝႃႉ၊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်း လိၵ်ႈၶႄႇၵူၺ်း။

- Subscription -

“ၼႆႉပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇလိူၵ်ႈၼႃႈလဵၵ်ႉ ၼႃႈယႂ်ႇသင်။ ၵူႈၶိူဝ်းယဝ်ႉလိူဝ်သေ လိၵ်ႈဝႃႉ လိၵ်ႈၶႄႇ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လိၵ်ႈတၢင်ႇဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇပၼ်တႅမ်ႈ ၊ လိၵ်ႈတႆးၵေႃႈဢမ်ႇပၼ်တႅမ်ႈ။ ဢဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢၢၼ်ႇလႆႈၼၼ်ႉၵူၺ်း” – ၼႆ တႃႉဢၢႆႈသွင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း လၢတ်ႈ။

ပေႃးဢဝ် ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဝႃႈၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ် မီး 4 ၸႄႈဝဵင်း – မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းပၢင်ဝၢႆ ၊ ၼႃးၽၢၼ်း ၊ မိူင်းမႂ်ႇ တင်း ပၢင်သၢင်း။ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ တင်း ၸႄႈဝဵင်းမၢၵ်ႇမၢင် တႄႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယင်းပႆႇမွပ်ႈပၼ်ဝႃႉ ။ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 3 သႅၼ်ပၢႆ – ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီး 17 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။

“ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပေႉ ဝၢင်းၶပ်ႉပေႃးပဵၼ်တၢၼ်ႇၼႆႉ။ တေႃႈလဵဝ် ႁႂ်ႈႁဵတ်းမိူၼ်ၵၼ်မူတ်း။ ၵူႈပွၵ်ႈႁၢၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တႅမ်ႈပႃးလိၵ်ႈတႆးသေဢေႃႈ တေႃႈလဵဝ် တႄႉဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉ” – ၼႆ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

1989/4/17 ၸုမ်းဝႃႉ ၽိုၼ်ႉဝၢႆႇၽၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇပႃႇတီႇၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈသေ တႄႇၵိုတ်းသိုၵ်း ဢဝ်ငမ်းယဵၼ် တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ မၵ်းမၢႆ ဢဝ် ဝၼ်းၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းဝႃႉ ႁဵတ်းပွႆး ၸိူင်ႉၼႆမႃးတႃႇသေႇ ဢၼ်ႁဵတ်းယႂ်ႇလူင်တႄႉ မိူဝ်ႈတဵမ် 20 ပီ ။ ၼႂ်းပီတေမႃးသမ်ႉ တေတဵမ် 30 ပီ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း