Saturday, May 18, 2024

ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ မွၵ်ႈ 800 ဢေႊၶိူဝ်ႊ

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉတူႈၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ် ဝီ မွၵ်ႈ 800 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/07/2018 ထိုင် 01/08/2018 ၼႆႉမႃး ၼမ်ႉတူႈ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ၊ ၶမ်းတိူၼ်း၊ ၵွင်းႁေႃ၊ တႅင်ႇယႅၵ်ႇ၊ မိူင်းလီ၊ မိူင်းယၢင်း၊ ၸေႈဢူ လႄႈ ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ(1) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်း ၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉတူႈၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၼမ်ႉၼႆႉ တႄႇဝၼ်းတီႈ 27 ၼႆႉမႃး ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 30 ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉယိုင်ႈၼွင်းထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မၢင်တီႈၼမ်ႉယင်းပႆႇ လူတ်းလူင်း။ ၵမ်ႈၼမ် သူၼ်ႁႆႈ ၼႃး ဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈတႄႉ ပဵၼ်တူင်ႈၼႃး” ဝႃႈၼႆ။

သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ တင်းမူတ်းမီးႁိမ်း 800 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းတႄႉဢမ်ႇတိူဝ်ႉၶႃႈ ဢၼ်တိူဝ်ႉတႄႉ သူၼ်ၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢေႊၶိူဝ်ႊ 700-800။ ပေႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ 7 ဝၼ်း 10 ဝၼ်းတႄႉ တူၼ်ႈၶဝ်ႈၵႃႈၸၢင်ႈတၢႆၶႃႈဢေႃႈ။ တေသုမ်းမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် မၼ်းပႆႇ ဝႃႈလႆႈႁဝ်းၵေႃႈၶတ်းၸႂ်တၢင်းၾၢႆႇၽုၵ်ႇ သွမ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈတင်း ၸႄႈဝဵင်းဝႆႉယူႇ။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆၵေႃႈ သူၼ်ႁႆႈ ၼႃးတိူဝ်ႉၸိူင်ႉၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ယူႇၶႃႈ။ ပီၼႆႉၵေႃႈႁဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယူႇ ၵမ်ႈၼမ်ႁဝ်း တေၵမ်ႉထႅမ်ၸိူဝ်ႉ ၽၼ်းလႄႈ ၾုၼ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆတီႈ ဢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼ်ႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း